Ubezpieczenia kompleksowo w firmie Nowak Ubezpieczenia. Ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia komunikacyjne, domów i mieszkań, ubezpieczenia małych i średnich firm, ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenia samochodów: Obowiązkowe Ubezpieczenie OC pojazdów - ubezpieczenia

Ubezpieczenia kompleksowo w firmie Nowak Ubezpieczenia. Ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia komunikacyjne, domów i mieszkań, ubezpieczenia małych i średnich firm, ubezpieczenie na życie.

ubezpieczenia, nowak, ubezpieczenie, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia domów i mieszkań, ubezpieczenia wypadkowe, na życie, gniew

Najtańsze ubezpieczenie przez Internet
Allianz Direct
OC, AC, NW, ZK, Assistance


Ubezpieczenia samochodów
OC
AC
ZK
Car Assistance
Mini Car Assistance
Ochrona prawna

Ubezpieczenie Obozwiązkowe

Każdy zarejestrowany pojazd, na który został wydany dowód rejestracyjny musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenia należy dokonać najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczenie OC pojazdu chroni sprawcę kolizji od odpowiedzialnościi cywilnej np. sprawca wypadku nie pokrywa z własnej kieszeni kosztów finansowych naprawy uszkodzonego pojazdu lub kosztów leczenia osoby poszkodowanej w wypadku.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC wynosi 2 500 000 euro w przypadku szkody na osobie i 500 000 euro w przypadku szkody w mieniu. Oznacza to, że za utratę zdrowia w wypadku ubezpieczalnia może wypłacić poszkodowanemu maksymalnie 2,5 mln euro, natomiast za jego zniszczony samochód lub inne mienie, może wypłacić odszkodowanie do 500 tys. euro.

Jeśli posiadacz pojazdu nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC naraża się na karę grzywny nakładaną przez Fundusz Gwarancyjny w wysokości 500 euro za samochód osobowy i 800 euro za pojazd ciężarowy i autobus. Pomimo zapłacenia kary, właściciel pojazdu jest zobowiązany zawrzeć na ten pojazd ubezpieczenie OC.

UWAGA!

Jeśli spowodujesz wypadek pojazdem, który nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, to ostatecznie będziesz musiał oddać z własnej kieszeni Funduszowi Gwarancyjnemu wszystkie wypłacone przez fundusz odszkodowania osobie poszkodowanej. Średnia wysokość takiego odszkodowania to prawie 10 000 zł.

Jeśli właściciel pojazdu sprzeda samochód, to musi przekazać kupującemu również polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nabywca może:
  • wykorzystać polisę do końca okresu ubezpieczenia, na który została wystawiona
  • zrezygnować z niej - w ciągu 30-tu dni od daty kupna musi złożyć piśmienne wypowiedzenie
Ubezpieczenie OC pojazdów zawiera się na okres jednego roku. Jeśli ubezpieczony chce zmienić ubezpieczyciela w następnym roku (np. znalazł tańszą ubezpieczalnię), to musi najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu ważności posiadanej polisy złożyć pisemne wypowiedzenie do aktualnej ubezpieczalni.

UWAGA!

Aby wypowiedzenie odniosło zamierzony skutek, musi wpłynąć na jeden dzień przed upływem terminu ubezpieczenia do ubezpieczalni. Nie decyduje np. data wysyłki listu tylko faktyczny dzień, w którym ubezpieczalnia takie pismo otrzyma.

[ pobierz aktualną ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych ]

Treść strony © Ubezpieczenia Nowak - Erwin Nowak, Renata Nowak, 2007-2023.
Projekt HTML © Damian Nowak - projektowanie stron internetowych. [geografia]

Ubezpieczenia kompleksowo w firmie Nowak Ubezpieczenia. Ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia komunikacyjne, domów i mieszkań, ubezpieczenia małych i średnich firm, ubezpieczenie na życie.